Skoči na glavno vsebino

Šolska knjižnica

 

Učenci predmetne in razredne stopnje zelo radi berejo, pa ne samo knjige, ki so namenjene domačemu branju ali bralni znački, ampak so pravi »lovci« na knjižne novitete, predvsem za mladino, in na različno strokovno literaturo.
Knjižni fond obsega okoli 17.000,00 enot: leposlovje, strokovno literaturo, leksikone, enciklopedije, kasete, videokasete in CD-rome ter revije.

Individualni obiski učencev so namenjeni temu:
– da si izposodijo določeno gradivo,
– da si izposodijo gradivo na določeno temo,
– da si izposodijo novosti,
– da si le ogledujejo ali prebirajo gradivo,
– da napišejo domačo nalogo ali kakšen referat.

Knjižnica je odprta za uporabnike od 7.30 do 14.30 vsak delovni dan, torej tudi med odmori in med poukom; če imam pouk, je knjižnica zaprta. Učenci in učitelji, ki uporabljajo knjižnico, želijo tudi mir za svoje delo, zato upoštevamo knjižnični red in:
– se ne lovimo in skrivamo,
– ne vpijemo,
– ne tekamo po knjižnici,
– ne jemo in ne pijemo,
– ne trgamo in ne uničujemo knjig,
– se ne pretepamo,
– ne uporabljamo mobitela.

Za večjo razgledanost obišči Cobiss in s tem 400 slovenskih knjižnic.

knjižničar

Janez Moder

Dostopnost