Skoči na glavno vsebino

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

Šola lahko za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

  • drugi tuji jezik (nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, madžarščina)
  • umetnost
  • računalništvo
  • šport
  • tehnika.   
     

Za učence 7., 8. in 9. razreda pa se kot neobvezni izbirni predmet ponudi tudi pouk drugega tujega jezika.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik pa se izvaja dve uri tedensko.

ŠTEVILO PREDMETOV, KI JIH UČENEC LAHKO IZBERE

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

OCENJEVANJE PRI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

ODSOTNOST PRI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

 

ZAMENJAVA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna do 15. 9. tekočega šolskega leta, vendar le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oziroma do popolnitve posamezne učne skupine.

SEZNAM NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV, KI JIH BOMO PONUDILI V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

FRANCOŠČINA

NEMŠČINA

RAČUNALNIŠTVO

ŠPORT

TEHNIKA

Dostopnost