Skoči na glavno vsebino

RAZREDNIKI IN SORAZREDNIKI

  RAZREDNIK SORAZREDNIK     RAZREDNIK SORAZREDNIK
6. a Žiga Dobaj Petra Rankel   8. a Tamara Mršol Mojca Žerjav
6. b Tina Hafner Živa Šoba   8. b Maja Rebernik Nerat Liljana Hribar
6. c Aleš Ravnjak Veronika Poles   8. c Nina Košmrlj Marta Praprotnik
6. d Urška Curk Eva Gorišek   8. d Dijana Alagić Teja Demič
7. a Anuška Anderlič Zakonjšek Dejan Pivk   9. a Ivan Cepanec Metoda Kern
7. b Nika Pipan Saša Suhadolnik Nagode   9. b Tanja Dolinar Irena Kurtović
7. c Barbara Klun Rombo Jana Plut   9. c Katja Šinkovec Eva Tekavčič
7. d Vesna Žnidar Nataša Bavec   9. d Nataša Uršič Mojca Marinč
7. e Nikolaj Koželj Anja Filipič   9. e Petra Kobe Tomič Tina Svetičič

 

UČITELJI

PRIIMEK IN IME ELEKTRONSKI NASLOV
Alagić Dijana dijana.alagic(at)guest.arnes.si
Anderlič Zakonjšek Anuška anuska.anderlic-zakonjsek(at)oskolezija.si
Angelski Helena helena.angelski(at)oskolezija.si
Avsenik Bernarda bernarda.avsenik(at)oskolezija.si
Bavec Nataša natasa.bavec(at)oskolezija.si
Cepanec Ivan ivan.cepanec(at)oskolezija.si
Curk Urška urska.curk(at)guest.arnes.si
Časar Jože joze.casar(at)oskolezija.si
Demič Teja teja.demic(at)oskolezija.si
Dobaj Žiga ziga.dobaj(at)oskolezija.si
Dolinar Tanja tanja.dolinar(at)oskolezija.si
Galun Ljubica ljubica.galun(at)oskolezija.si
Gorišek Eva eva.gorisek(at)oskolezija.si
Hafner Tina tina.hafner(at)oskolezija.si
Kern Metoda metoda.kern(at)oskolezija.si
Klun Rombo Barbara barbara.klun(at)oskolezija.si
Kobe Tomič Petra petra.kobe-tomic(at)oskolezija.si
Kolar Manca manca.kolar(at)oskolezija.si
Amini Košmrlj Nina nina.kosmrlj(at)oskolezija.si
Koželj Nikolaj nikolaj.kozelj(at)oskolezija.si
Kranjec Suzana suzana.kranjec(at)oskolezija.si
Marinč Mojca mojca.marinc(at)oskolezija.si
Mršol Tamara tamara.mrsol(at)oskolezija.si
Pipan Nika nika.pipan(at)oskolezija.si
Pivk Dejan dejan.pivk(at)oskolezija.si
Plut Jana jana.plut(at)oskolezija.si
Ponikvar Lazič Tatjana tatjana.ponikvar(at)oskolezija.si
Praprotnik Marta marta.praprotnik(at)oskolezija.si
Rankel Petra petra.rankel(at)oskolezija.si
Ravnjak Aleš ales.ravnjak(at)oskolezija.si
Rebernik Nerat Maja maja.rebernik-nerat(at)oskolezija.si
Rihar Sonja sonja.rihar(at)oskolezija.si
Svetičič Tina tina.sveticic(at)oskolezija.si
Šinkovec Katja katja.sinkovec(at)oskolezija.si
Urbanc Nadja nadja.urbanc(at)oskolezija.si
Uršič Nataša natasa.ursic(at)oskolezija.si
Žnidar Vesna vesna.znidar-kadunc(at)guest.arnes.si

 

UČITELJI DSP

PRIIMEK IN IME ELEKTRONSKI NASLOV
Bizjak Nina  
Filipič Anja anja.dolenc(at)guest.arnes.si
Hribar Liljana liljana.hribar(at)oskolezija.si
Kersnik Mojca mojca.kersnik(at)oskolezija.si
Kurtović Irena irena.kurtovic(at)oskolezija.si
Suhadolnik Nagode Saša sasa.suhadolnik-nagode(at)oskolezija.si
Šoba Živa ziva.soba(at)oskolezija.si
Tekavčič  Eva eva.tekavcic(at)oskolezija.si
Terihaj Doroteja doroteja.terihaj(at)guest.arnes.si
Uran Maša masa.uran(at)oskolezija.si
Žerjav Mojca mojca.zerjav(at)oskolezija.si
Dostopnost