Skoči na glavno vsebino

OTVORITEV UMETNIŠKEGA HODNIKA

Nov 14, 2022 | Dogodki

V novem prizidku, ki vodi do knjižnice in likovne učilnice, je sedaj na ogled naš umetniški hodnik, ki smo ga pred jesenskimi počitnicami tudi slavnostno otvorili. Otvoritev je glasbeno popestril zborček šestošolcev pod vodstvom Nike Pipan, na otvoritvi pa so bili prisotni mladi ustvarjalci, starši, delavci šole in drugi vabljeni gostje iz sveta umetnosti, sveta zavoda in občine. Dva izmed mladih ustvarjalcev sta tudi prerezala trak, ki vodi na okrašeno stopnišče.

 

Zgodba o projektu sega devet let v preteklost na OŠ Bičevje, ko je nastala ideja o umetniškem hodniku, po katerem bi se lahko učenci sprehodili ob velikih likovnih delih od prazgodovine do sedanjega časa. Pred prenovo je na mestu novega prizidka namreč stala t. i. Gorkičeva hiša, ki je bila s precej zavitim hodnikom povezana s stavbo šole. Hodnik je bil sicer poslikan, vendar dokaj temačen. Hišnik nam ga je med počitnicami prebelil in z učenci smo se lotili ustvarjanja kopij izbranih velikih likovnih del. Naredili smo izbor pomembnejših likovnih del skozi zgodovino, premerili stene, razporedili slike in se lotili slikanja kar na steno, kar je bilo še posebej zabavno. Nikakor ni bilo enostavno zajeti ideje, odtenkov, nanosov in kompozicije posameznega dela. Kjer se je le dalo, smo se trudili naslikati delo v merilu 1 : 1, saj je občutek dojemanja dela drugačen, če ga opazujemo v originalni velikosti. Učenci so izdelali tudi okvirje, ki smo jih pritrdili neposredno na steno. Vse skupaj je trajalo tri leta, od 2014 do 2017.

Ob prenovi šole so Gorkičevo hišo in hodnik do nje podrli do tal. Da ne bi bilo delo učencev uničeno, smo stenske poslikave fotografirali, natisnili na platno v enaki velikosti, okvirje pa sneli s sten in jih namestili na potiskana platna. V preteklem šolskem letu so učenci, združeni iz obeh šol, OŠ Bičevje in OŠ Kolezija, skupaj 18 učenk in učencev iz 8. in 9. razreda, pri izbirnem predmetu Likovno snovanje dopolnili obstoječo zbirko z dodatnimi likovnimi deli. Vsak učenec je kopijo svoje izbrane slike naslikal na platno v merilu 1 : 1, če je bilo to možno, ter za sliko izdelal okvir. Delo ni bilo enostavno – leto poprej so se učenci zaradi korone šolali na domu, jesen pa smo preživeli ob selitvi in vožnjah med šolo in BTC-jem. Ko smo se vrnili v matično stavbo, likovna učilnica še ni bila urejena. Gostovali smo v manjši tehnični učilnici in ves čas z maskami na obrazih. Učenci so pokazali res veliko truda, motivacije, vztrajnosti in predanosti. Kopije so končali v pol leta. Res izjemno! Sedaj so vsa dela, prejšnja bičevska in sedanja kolezijska, povezana v skupno celoto iz 44 del, ki nas dnevno navdihuje, ko stopamo po tem hodniku. V pritličju so dela iz časa prazgodovine, antike, egipčanske umetnosti in renesanse. Na prvem delu stopnišča si sledijo dela iz obdobja baroka, klasicizma, romantike do impresionizma in prehoda v 20. stoletje. Na drugem delu stopnišča so dela iz časa 20. stoletja, ki je res bogato z različnimi stili, na vrhu v 1. nadstropju pa izbor slovenskih likovnih umetnikov.

Vsem mladim ustvarjalcem čestitamo za izjemen trud in se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so s svojim delom in podporo prispevali k temu, da je hodnik postavljen. Vljudno vabljeni na umetniški sprehod!

Mentorica vseh učencev in celotnega projekta je učiteljica Helena Angelski.

 

Dostopnost