Skoči na glavno vsebino

VRSTNIŠKA MEDIACIJA NA OŠ KOLEZIJA

Okt 13, 2022 | Dogodki

Čestitamo prvim vrstniškim mediatorjem na OŠ Kolezija! 

Mediacija je pogovor, pri katerem sprti strani poskušata najti skupno rešitev problema. Mediator vpletenim pomaga pri iskanju skupne rešitve. Rešitev najdeta medianta sama. Mediacija omogoča, da vsak enakovredno predstavi svojo resnico, skozi pogovor pa udeleženci raziskujejo in spoznavajo  tudi resnice drugega. Pogovor se ustavi na točki, ko najdeta skupno rešitev, ki je za oba najbolj ustrezna in sta z njo zadovoljna.

Mediacija ima to moč, da vpleteni prisluhnejo različnim stranem iste zgodbe in da v sodelovanju skonstruirajo skupno resnico, ki lahko vodi k iskanju rešitve, dobre za obe strani.

Načela mediacije so: prostovoljnost, zaupnost, nevtralnost mediatorja, ne poseganje mediatorja v vsebino, mediator ni pooblaščen za sprejemanje odločitev, ustvarja varno pogajalsko okolje in pospešuje pogajanja, daje moč udeležence in uravnoteža moči, ima v mislih temeljni cilj mediacije, ki je sporazumna rešitev.

Za uspešnost programa je pomembno, da tako starši kot tudi učitelji razumejo koncept mediacije in ga sprejmejo.

Na šoli vrstniški mediatorji pomagajo pri razrešitvah različnih sporov med učenci. Na spor med učencema opozorijo učitelji ali učenci sami. Po tej informaciji se organizira prostor in čas mediacije. Sprva bo prisotna tudi koordinatorka mediacije, kasneje bodo mediatorji samostojno izvajali mediacije.

Koordinatorka vrstniške mediacije

Mateja Majcen

Dostopnost